Sveti Jurij ob Ščavnici
Domov Delovna področja Proračun in finance

Proračun in finance

LETO 2019 Proračun 2019 Zaradi tehničnih težav so dokumenti proračuna 2019 trenutno naloženi pod prilogami na dnu strani.
LETO 2018 Zaključni račun proračuna 2018 Zaključni račun proračuna 2018 - splošni del

Zaključni račun proračuna 2018 - posebni del

Zaključni račun proračuna 2018 - obrazložitev

Zaključni račun proračuna 2018 - odlok

Zaključni račun proračuna 2018 - NRP 2018-2021

Zaključni račun proračuna 2018 - NRP 2018-2021, Rebalans 2018

Zaključni račun proračuna 2018 - Funkcionalna klasifikacija

Zaključni račun proračuna 2018 - Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zaključni račun proračuna 2018 - sklep, kazalo

Polletno poročilo 2018 Polletno poročilo 2018 - splošni del

Polletno poročilo 2018 - posebni del

Polletno poročilo 2018 - obrazložitve
Rebalans proračuna 2018 - I Rebalans I. 2018 - Splošni del

Rebalans I. 2018 - Posebni del

Rebalans I. 2018 - Obrazložitev

Rebalans I. 2018 - NRP 2018-2021
Proračun 2018 Proračun 2018 - Splošni del

Proračun 2018 - Posebni del

Proračun 2018 - Obrazložitev

Proračun 2018 - NRP 2018-2021
LETO 2017 Zaključni račun proračuna 2017 Zaključni račun proračuna 2017 - splošni del

Zaključni račun proračuna 2017 - posebni del

Zaključni račun proračuna 2017 - obrazložitev

Zaključni račun proračuna 2017 - odlok

Zaključni račun proračuna 2017 - NRP 2017-2020
Rebalans proračuna 2017 - I Rebalans I. 2017 - Splošni del

Rebalans I. 2017 - Posebni del

Rebalans I. 2017 - Obrazložitev

Rebalans I. 2017 - NRP 2017-2020
Polletno poročilo 2017

Polletno pročilo 2017-splošni del

Polletno pročilo 2017-posebni del

Polletno poročilo 2017 - obrazložitev

Sprememba proračuna 2017

Sprememba proračuna 2017 - Splošni del

Sprememba proračuna 2017 - Posebni del

Sprememba proračuna 2017 - Obrazložitev

Sprememba proračuna 2017 - NRP 2017-2020

Proračun 2017

Proračun 2017 - Splošni del

Proračun 2017 - Posebni del

Proračun 2017 - Obrazložitev

Proračun 2017 - NRP 2017-2020

LETO 2016 Zaključni račun proračuna 2016

Zaključni račun proračuna 2016

Rebalans proračuna 2016 - II

Rebalans II. 2016 - Splošni del

Rebalans II. 2016 - Posebni del

Rebalans II. 2016 - Obrazložitev

Rebalans II. 2016 - NRP 2016-2019

Polletno poročilo 2016

Polletno pročilo 2016-splošni del

Polletno pročilo 2016-posebni del

Polletno poročilo 2016 - obrazložitev

Rebalans proračuna 2016 - I

Rebalans I. 2016 - Splošni del

Rebalans I. 2016 - Posebni del.pdf

Rebalans I. 2016 - Obrazložitev

Rebalans I. 2016 - NRP 2016-2019

Proračun 2016

Proračun 2016 - Splošni del

Proračun 2016 - Posebni del

Proračun 2016 - Obrazložitev

Proračun 2016 - NRP 2016-2019

LETO 2015 Zaključni račun proračuna 2015

Zaključni račun proračuna 2015 - odlok

Zaključni račun proračuna 2015

Rebalans proračuna 2015 - III

Rebalans III. 2015 - Splošni del

Rebalans III. 2015 - Posebni del

Rebalans III. 2015 - obrazložitev

Rebalans III. 2015 - NRP 2015-2018

Polletno poročilo 2015

Polletno pročilo 2015-splošni del

Polletno pročilo 2015-posebni del

Polletno poročilo 2015 - obrazložitev

Rebalans proračuna 2015 - II

Rebalans II. 2015 - Splošni del

Rebalans II. 2015 - Posebni del

Rebalans II. 2015 - obrazložitev

Rebalans II. 2015 - NRP 2015-2018

Rebalans proračuna 2015 - I

Rebalans I. 2015 - Splošni del

Rebalans I. 2015 - Posebni del.pdf

Rebalans I. 2015 - Obrazložitev

Rebalans I. 2015 - NRP 2015-2018

Proračun 2015

Proračun 2015 - Splošni del

Proračun 2015 - Posebni del

Proračun 2015 - Obrazložitev

Proračun 2015 - NRP 2015-2018

Začasno financiranje januar - marec 2015

Začasno financiranje 2015 - Splošni del

Začasno financiranje 2015 - Posebni del

Sklep o začasnem financiranju januar -marec 2015

LETO 2014 Zaključni račun proračuna 2014

Zaključni račun proračuna 2014 - splošni del

Zaključni račun proračuna 2014 - posebni del

Zaključni račun proračuna 2014 - obrazložitev

Zaključni račun proračuna 2014 - odlok

NRP 2014-2017, ZR 2014

NRP 2014-2017, Rebalans 2014

Rebalans proračuna 2014 - I

Rebalans proračuna I. 2014 - splošni del

Rebalans proračuna I. 2014 - posebni del

Rebalans proračuna I. 2014 - obrazložitve

Rebalans proračuna I. 2014 - NRP 2014-2017

Polletno poročilo 2014

Polletno poročilo 2014 - splošni del

Polletno poročilo 2014 - posebni del

Polletno poročilo 2014 - obrazložitve

Proračun 2014

Proračun 2014 - splošni del

Proračun 2014 - posebni del

Proračun 2014 - obrazložitve

Proračun 2014 - NRP 2014-2017

Začasno financiranje januar - marec 2014 Sklep o začasnem financiranju januar - marec 2014
LETO 2013 Zaključni račun proračuna 2013 Zaključni račun proračuna 2013
Rebalans proračuna 2013 - I

Rebalans proračuna I. 2013 - splošni del

Rebalans proračuna I. 2013 - posebni del

Rebalans proračuna I. 2013 - obrazložitve

Rebalans proračuna I. 2013 - NRP 2013-2016

Polletno poročilo 2013

Polletno poročilo 2013 - splošni del

Polletno poročilo 2013 - posebni del

Polletno poročilo 2013 - obrazložitve

Proračun 2013

Proračun 2013 - splošni del

Proračun 2013 - posebni del

Proračun 2013 - obrazložitve

Proračun 2013 - NRP 2013-2016

Začasno financiranje januar - marec 2013

Začasno financiranje 2013 - splošni del

Začasno financiranje 2013 - posebni del

Začasno financiranje 2013 - sklep

LETO 2012 Zaključni račun proračuna 2012

Zaključni račun proračuna 2012

Rebalans proračuna 2012 - II

Rebalans proračuna II. 2012 - splošni del

Rebalans proračuna II. 2012 - posebni del

Rebalans proračuna II. 2012 - obrazložitve

Rebalans proračuna II. 2012 - NRP 2012-2015

Polletno poročilo 2012

Polletno poročilo 2012 - splošni del

Polletno poročilo 2012 - posebni del

Polletno poročilo 2012 - obrazložitve

Rebalans proračuna 2012 - I

Rebalans proračuna I. 2012 - splošni del

Rebalans proračuna I. 2012 - posebni del

Rebalans proračuna I. 2012 - obrazložitve

Rebalans proračuna I. 2012 - NRP 2012-2015

Rebalans proračuna I. 2012 - odlok

Proračun 2012

Proračun 2012 - splošni del

Proračun 2012 - posebni del

Proračun 2012 - obrazložitve

Proračun 2012 - NRP 2012-2015

Proračun 2012 - odlok