Sveti Jurij ob Ščavnici
Domov O občini Projekti KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

 

"Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi."

KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

Kratek opis operacije

Na petem javnem pozivu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij v letu 2010, je občina Sveti Jurij ob Ščavnici uspela s projektom – operacijo »Kulturno promocijski center«
Ocenjena vrednost projekta znaša  1.992.435,38 EUR, nepovratna sredstva SVLR pa 996.973,00 EUR. Investicija - operacija se bo izvajala konec leta 2010 in v letu 2011.

Občina želi glede na spremenjeno prostorsko pozicijo, ki je posledica izgradnje avtoceste, in z izvedbo predlagane operacije povezati kulturno-turistično ponudbo oz. potenciale občine s ponudbo celotne regije. Z izgradnjo pomurske avtoceste in priključkom Sveti Jurij je kraj postal dostopnejši, hkrati pa je to prvi izvoz v pomurski regiji.

Izvedba operacije predvideva vzpostavitev turistično informacijskega centra, ta pa bo okrepil vezi med turističnimi kraji v regiji (Banovci, Mala nedelja, Radenci ipd) ter izven regije (Lenart, Maribor, Ptuj). Sveti Jurij ob Ščavnici je kraj sredi slikovitih Slovenskih goric z bogato in lepo ohranjeno kulturno dediščino, ki bo z izvedbo operacije okrepil promocijske aktivnosti in sodelovanje z bližnjimi turističnimi središči, ki se nahajajo v radiju 10-20 km. V neposredni bližini so Bioterme Mala Nedelja, dostopne po pomurski avtocesti skozi Sveti Jurij ob Ščavnici, nedaleč stran pa se nahajajo Zdravilišče Radenci in Terme Banovci. V sodelovanju navedenih se kakovost ponudbe vseh udeležencem ter turistične destinacije Pomurje izboljša in pridobi na splošni prepoznavnosti, s tem pa tudi pričakovano boljši obiskanosti in višjim prihodkom na obiskovalca. Pri tem bodo Slovenske gorice s predlaganim Kulturno promocijskim centrom odigrale vidno vlogo.

V občini Sv. Jurij ob Ščavnici je ljubiteljska dejavnost del bogate tradicije, ki se ohranja še danes v številnih kulturnih, literarnih, pevskih in drugih, tudi turističnem društvu. Te dejavnosti in oblike združevanja so krajanom vedno nudile možnosti druženja, ustvarjanja, učenja in nenazadnje promocije kraja. Iz majhnega območja Slovenskih goric izhaja veliko število znanih Slovencev (Edvard Kocbek, dr. Anton Korošec, Bratko Kreft, dr. Vekoslav Grmič, dr. Davorin Trstenjak in drugi), kar priča o kakovosti in pomenu tradicije združevanja, ki jo velja ohraniti in nadgraditi ter bolje promovirati tudi navzven.

Občina s krajani, ki so aktivni, ohranjajo tradicijo in kulturno dediščino ter jo s ponosom promovirajo, lahko predstavlja zanimivo turistično-izletniško destinacijo, saj ponuja veliko zanimivih točk (mlin na veter, etnološki muzej, baročna in gotska cerkev, kmečke domačije, privlačna kulturna krajina, kolesarke in pohodniške poti).

Projekt novega Kulturno promocijskega centra je nastal ob sodelovanju strokovnjakov za spomeniško varstvo in Ministrstvom za kulturo.  Stoji v samem trškem jedru, znotraj vplivnega območja kulturne dediščine v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine. Predstavlja nadomestno gradnjo za šolo kot pomembnega izobraževalnega in kulturnega središča kraja, ki jo je bilo zaradi dotrajanosti potrebno porušiti. Nov objekt predstavlja center, ki bo zagotovil primeren prostor za realizacijo ljubiteljskih dejavnosti, kulturnih programov, ohranjanje tradicije in znanj domače obrti, za učenje in prenos znanja ter promocijo kraja in s tem regije kot zanimive turistične destinacije. Izgradnja Kulturno promocijskega centra skupaj obsega 1.051 m2, od česar je 336 m2 v kletnih prostorih, ki obsegajo vso potrebno strojno opremo, v pritličju objekta je predvidenih 315 m2, v prvem nadstropju 228 m2 in drugem nadstropju 170 m2.
Več kot 50% površin se bo uporabljalo za kulturno dejavnost.

Splošni cilji operacije ohranjati tradicijo in kulturno dediščino omogočiti kakovostno združevanje in prenašanje znanja izboljšati pogoje za izvajanje ljubiteljskih dejavnosti nadgraditi promocijske dejavnosti s TIC-em (turistično informacijskim centrom) za razvoj turizma okrepiti vezi med turističnimi kraji v regiji (Banovci, Mala nedelja, Radenci ipd) ter izven regije (Lenart, Maribor, Ptuj) urediti trško jedro.

Operativni cilji operacije
Izgradnja Kulturno promocijskega centra, kot večnamenski center.  Z izvedbo projekta bo dolgoročno rešen problem prostorov za srečevanje in ohranitev ljubiteljske dejavnosti ter zagotovljen center promocije kraja in širše regije kot kulturne in turistično zanimive destinacije. Z združevanjem kulturnih vsebin in turističnih na enem mestu bo dosežen sinergijski učinek pri delovanju ljubiteljske kulture in turizma na vseh ravneh, na lokalni in regionalni ravni. Kulturno promocijski center, ki zagotavlja fleksibilnost in interdisciplinarnost in bo postal osrednji multi-komunikacijski prostor, kjer se bodo združevale in prepletale najrazličnejše vsebine povezane z delovanjem ljubiteljske kulture in turizma na območju ožje in širše regije skozi dan in skozi leto.   Za izvedbo operacije je na podlagi javnega razpisa bilo izbrano podjetje SGP POMGRAD d.d..

Skupna pogodbena vrednost operacije znaša 1.448.768,22 EUR.   Operacijo Kulturno promocijski center (KPC) delno (do 85% upravičenih stroškov) financira Evropska unija in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj, Operacija se izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. 

Kontaktna oseba za dajanje informacij o izvajanju operacije je Peter BRUMEN (peter.brumen@sveti-jurij.si) 02/564 45 22.

Več o projektu je dostopno TUKAJ.